CALLE CARL

Ännu en bild från mobilen. Tyvärr så är det nog den som tar mest bilder av alla “kameror” jag äger.
Den här bilden på Calle tog jag i april när vi cyklade till ett närliggande övergivet grustag.

CalleCarl