BUSMINEN!

När man ser den här minen, så kan man räkna med att det är bus på gång!